Let op! Geld lenen kost geld

Uw financiële zaken regelen, kunnen en mogen we alleen als we u goed kennen. Daarom vragen we naar uw persoonsgegevens en verwerken we die gegevens. Persoonsgegevens vertellen iets over u of het zijn gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of een betaling. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. Een los creditcardnummer is bijvoorbeeld geen persoonsgegeven. Dat wordt het wel als we ook weten van wie de rekening is. Wat we nu precies doen, leest u in deze Privacyverklaring.

 

1.   Persoonsgegevens die we verzamelen

Om u zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen, hebben we gegevens van u nodig.  Welke gegevens dat zijn, leest u hieronder. We bewaren al deze informatie zo lang dat nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld een niet afgeronde kredietaanvraag verwijderen wij na 3 maanden. Een kredietdossier verwijderen we 7 jaar nadat uw krediet is beëindigd en er geen vordering meer bestaat. Ook bewaren we uw gegevens zo lang de wet ons verplicht. Hoe lang wij precies uw gegevens bewaren, wisselt van een aantal weken tot meerdere jaren.

Gegevens over wie u bent

Zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als u klant wordt, vragen wij ook om een kopie van uw identiteitsbewijs omdat wij volgens de wet uw identiteit moeten vaststellen. Zo kunnen we aantonen dat we u geïdentificeerd hebben.

Onze contactgeschiedenis

Wij bewaren informatie over het contact dat u met ons hebt gehad. Dit is de inhoud van het contact, het tijdstip van het contact, met welke afdeling en de wijze van contact. Bijvoorbeeld telefoon of e-mail.  

Gevoelige persoonsgegevens

Hieronder vallen identiteitsbewijsgegevens en strafrechtelijke gegevens. De eerste gegevens staan op uw identiteitsbewijs en fraudegevallen vallen onder ‘strafrechtelijke gegevens’. Er zijn extra strenge regels voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens.

Uw financiële situatie

We kijken naar het saldo op uw krediet en/of creditcard, registratie(s) bij Bureau Krediet Registratie (BKR) en gegevens over betalingsachterstanden. Yelder heeft een zorgplicht tegenover haar klanten. Deze gegevens zijn nodig om een goed beeld van uw financiële situatie te krijgen, zodat wij kunnen bepalen of een lening of creditcard verantwoord voor u is. Door het maandelijks controleren van registraties bij BKR voorkomen wij dat u te veel schulden krijgt en kunnen wij contact met u opnemen als er financiële problemen dreigen te ontstaan.

Gegevens nodig voor veiligheid en fraudebestrijding

Yelder heeft een intern en een extern verwijzingsregister en neemt deel aan het incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. De regels hiervan zijn vastgelegd in het Protocol Incidentwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Dit zijn lijsten waarop personen staan, die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico zijn voor de financiële sector. Ook houden we nationale, Europese en internationale sanctielijsten, betaalpatronen en locatiegegevens bij. En als er aanleiding voor is, controleren wij gegevens bij uw werkgever en uw bank.

Gebruik van websites en apps

Dit zijn het IP-adres (het adres van uw computer of mobiele telefoon op internet dat ervoor zorgt dat computers met elkaar kunnen communiceren), cookies en cookie-instellingen.

Reacties op en over Yelder op social media

Berichten over Yelder die voor iedereen toegankelijk zijn en die u post op social media waar wij ook actief zijn. Wij delen daar dan acties en informatie over Yelder met iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Gegevens over u van andere partijen dan Yelder

Dit kunnen gegevens zijn van BKR en gegevens uit openbare bronnen zoals bedrijven die gespecialiseerd zijn in kredietprofielen, het insolventieregister (informatie over schuldsaneringen en faillissementen), kranten, internet en/of social media.

 

2.  Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en de grondslag hiervoor

Yelder gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wat dit allemaal betekent, leggen we met voorbeelden aan u uit.

A. Uitvoeren overeenkomst

B. Verkleinen risico’s

C. Voldoen aan de wet en voldoen aan verzoeken van toezichthouders

D. Marketing activiteiten

E. Verbeteren en vernieuwen

Zoals eerder toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst. Sommige voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en een aantal voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Yelder: onze bedrijfsvoering.  Hebt u vragen over de afwegingen die wij maken bij het gerechtvaardigd belang dan kunt u ons een brief sturen. U kunt uw brief sturen naar: Yelder, Afdeling klantenservice, Antwoordnummer 13035, 5200 VE in ’s-Hertogenbosch of stuur een e-mail met uw rekeningnummer en naam naar: klantenservice@Yelder.nl. 

 

A. Uitvoeren van onze overeenkomsten

Al onze (toekomstige) klanten helpen wij graag. Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Uw aanvraag voor of wijziging van een krediet en andere producten beoordelen en regelen. 

Als u klant wilt worden, controleren wij bijvoorbeeld of u op een nationale, Europese en internationale sanctielijst staat. Ook willen wij graag weten of u betrokken bent geweest bij een faillissement of dat u in de schuldsanering hebt gezeten. En het is voor ons belangrijk om te weten of bij BKR nog meer leningen van u geregistreerd staan en wat uw betaalgedrag is. Na deze controles besluiten we pas of u wel of niet klant bij ons kunt worden. Als u klant bij ons bent, controleren wij maandelijks BKR om te kijken of het krediet nog aansluit bij uw financiële situatie.

 • Contact met u opnemen

We willen u graag persoonlijk aanspreken als we u post sturen en het goede (e-mail)adres gebruiken.

 • Uitbetalen van opgenomen krediet.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn
 • Uw creditcard en/of lening beheren.

Hiervoor zijn de contactgegevens belangrijk. Zo kunnen we zien waar we eerder samen over gesproken hebben en kunnen we uw vraag of klacht teruglezen en beantwoorden.

 

B. Risico’s verkleinen

Yelder is niet alleen medeverantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens, maar ook voor de veiligheid van de gegevens van onszelf, al onze klanten én de financiële sector. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens om risico's te verkleinen. Een paar voorbeelden:

 • We kunnen uw creditcard blokkeren of u waarschuwen als de kaart opeens anders wordt gebruikt. Bijvoorbeeld als uw creditcard tegelijkertijd in Europa en in Azië gebruikt wordt. Zo kunnen we schade voorkomen.
 • We zorgen dat u en wij niet te grote risico’s nemen als u een lening bij ons afsluit. 
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit. Bijvoorbeeld als u moeite hebt om uw aflossingen te betalen. 
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent. 

 

En een aantal voorbeelden waar u weinig van merkt, maar wat we wel doen:

 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen, zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Als er aanleiding voor is, controleren wij gegevens bij werkgever en bank(en) om (identiteit)fraude te ontdekken.
 • Op basis van de door u verstrekte klantgegevens, in combinatie met eventuele gedragsgegevens stellen we een klantprofiel op. Hiermee verkleinen we voor u en voor ons de risico’s bij het afsluiten van een lening.
 • (Toekomstige) producten en services worden op basis van het klantprofiel op uw situatie afgestemd.  
 • We houden uw IP-adres bij als u onze website bezoekt. Bij het voorkomen en aanpakken van fraude achterhalen we wie er achter het IP-adres zit. 
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen. En we investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. 
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s, en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.
 • We gebruiken waarschuwingssystemen van financiële instellingen. We willen natuurlijk geen klanten die Yelder of de financiële sector in gevaar brengen.

 

C. Ons houden aan de wet en voldoen aan verzoeken van toezichthouders

Voor financiële instellingen gelden allerlei wettelijke verplichtingen. U wilt bij ons een creditcard of lening regelen. Wat gaan we dan bijvoorbeeld doen?

 • We controleren of u echt bent wie u zegt te zijn en we bewaren een kopie van uw identiteitsbewijs (identificatieplicht). 
 • We houden rekening met veranderingen in uw persoonlijke situatie (zorgplicht).
 • We geven sommige persoonsgegevens aan organisaties die dit van de wet bij kredietverstrekkers mogen opvragen. Zoals Justitie (bij financiële fraude), de Inlichtingendienst (bij financiering van terrorisme) en Toezichthouders als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of bepaalde (groepen) klanten.
 • Yelder moet zich ook houden aan allerlei internationale wetten en regelingen, zoals over het witwassen van geld. 
 • Verzoeken van toezichthouders over de activiteiten van Yelder.

 

D. Marketing activiteiten

We houden u graag op de hoogte met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die voor u op maat gemaakt zijn. Of bijvoorbeeld met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partijen en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig en maken we gebruik van cookies. Dankzij cookies weten we welke pagina’s u bekeken hebt op www.yelder.nl en in welke producten of diensten u waarschijnlijk geïnteresseerd bent. We zien hoe u www.yelder.nl bezoekt (mobiele telefoon, computer of tablet en met welk besturingssysteem en browserversie), zodat u de inhoud ziet op de manier die bij het toestel past. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Geef uw keuze op bij het openen van de website of app.

Voorbeelden van marketingactiviteiten:

 • Versturen van een welkomstmailing.
 • Bepalen of een mailing past binnen uw kredietlimiet.
 • Een verrassing als u jarig bent.
 • Een uitnodiging om mee te doen aan een win-actie.
 • Beoordelen van onze dienstverlening.

Wilt u liever geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling klantenservice, via het telefoonnummer: 073 - 646 2530. Uiteraard staat er onder elke e-mail nieuwsbrief een afmeldlink, waarmee u zich direct afmeldt.

Als u álle persoonlijke aanbiedingen wilt stoppen en gebruik wilt maken van het ‘Recht van verzet’ of ‘Recht van bezwaar’, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. U kunt dit op twee manier aan ons doorgeven:

 1. Stuur een e-mail met uw rekeningnummer en naam naar: klantenservice@Yelder.nl 
 2. Stuur een brief met uw rekeningnummer en naam naar: Yelder, Afdeling klantenservice, Antwoordnummer 13035, 5200 VE in ’s-Hertogenbosch. Een postzegel is niet nodig.

 

E. Verbeteren en vernieuwen

We verbeteren en vernieuwen elke dag. We zijn bezig met meer handige tools en apps. Alles om u zo innovatief en persoonlijk mogelijk te helpen. Vaak gebruiken we daarvoor uw persoonsgegevens. Want hoe beter we u kennen, hoe makkelijker we u kunnen helpen. Dat doen we door gegevens te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:

 • Processen versnellen en oorzaken van klachten oplossen.
 • Pagina’s en formulieren op www.yelder.nl verbeteren. 
 • De beveiliging van persoonsgegevens optimaliseren. 
 • Meten hoe klanten onze diensten gebruiken en wat het resultaat van een marketingcampagne is. En als het nodig is dan zaken verbeteren.   
 • Nieuwe diensten en producten ontwikkelen.

Bij het analyseren van gegevens verwijderen we de persoonsgegevens die we niet nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een vereenvoudigd niveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken. We maken van klanten met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen door te kiezen welke service het beste bij een groep klanten past.

 

3.  Met wie we uw persoonsgegevens delen

Uitgangspunt is dat we uw gegevens alleen delen met anderen als er een goede reden (zoals bedrijfsbelang) of (wettelijke) verplichting voor is. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen – mede op grond van de wet - gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een andere partij of organisatie.

De regels voor het delen van persoonsgegevens zijn streng. Natuurlijk houden we ons daaraan. Met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen, leest u in dit hoofdstuk.

Andere financiële instellingen

Een lening of krediet geven we altijd door aan Bureau Krediet Registratie (BKR). Andere kredietverstrekkers kunnen deze gegevens ook bekijken. Soms deelt Yelder uw persoonsgegevens met een andere financiële instelling. Bijvoorbeeld als dit nodig is voor de uitvoering van het contract met u of voor de veiligheid van de financiële sector. 

De overheid

Nederlandse overheidsorganisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun taken. Zij moeten zich hierbij uiteraard ook houden aan de eisen die de wet stelt. Veel van deze taken zijn vastgelegd in aparte wetten zoals de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Een paar voorbeelden:

 • We zijn verplicht om informatie over betalingen of geldstortingen te delen met de Finance Intelligence Unit Nederland. Dit als er een verdenking is van witwassen of terrorismefinanciering.
 • We doen aangifte en geven uw persoonsgegevens door aan politie en justitie bij fraude of misbruik waarbij Yelder betrokken is. Bijvoorbeeld contactgegevens, opnames van telefoongesprekken of IP-adressen van websitebezoekers. Politie, justitie (financiële fraude) en inlichtingendiensten (terrorismebestrijding) kunnen zelf ook informatie bij ons opvragen.
 • Toezichthouders, zoals DNB, de AFM , de AP of de ACM mogen (speciale) onderzoeken doen en vragen stellen bij financiële instellingen. Bijvoorbeeld als zij willen weten hoe bepaalde bedrijfsprocessen zijn ingericht of ze vragen persoonsgegevens op als zij informatie nodig hebben over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Bedrijven die voor Yelder werken

We delen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht, waarbij we goede afspraken maken over wat de bedrijven met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken liggen vast in contracten. Voorbeelden zijn bedrijven en personen die ons helpen met het ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen, internettools en applicaties.

Bedrijven waarmee Yelder samenwerkt

Sluit u een krediet of lening af via een tussenpersoon? Dan wisselen we, meestal bij veranderingen en wijzigingen, persoonsgegevens uit met de betrokken tussenpersoon. 
We ontwikkelen ook websites en applicaties samen met andere bedrijven. De persoonsgegevens die op die websites en apps worden verzameld, vallen niet altijd onder deze Privacyverklaring. U leest op die website of in de app wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en wie uw gegevens verwerkt.

Onderzoekers

Yelder doet onderzoek, ook samen met de overheid, onderwijsinstellingen en andere instanties naar nieuwe inzichten. De onderzoekers werken samen met iemand van Yelder en moeten aan dezelfde strenge eisen voldoen als Yelder-medewerkers. De resultaten van de onderzoeken zijn altijd anoniem.

 

4.  Uw rechten en invloed

U hebt in veel gevallen invloed op het gebruik van uw gegevens. Zo kunt u zichzelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven en u afmelden voor commerciële acties. We maken dat zo makkelijk mogelijk voor u. Lees meer over:

A. De AVG-privacyrechten

B. Persoonsgegevens bekijken of aanpassen

C. Toezicht op hoe wij uw gegevens verwerken

 

A. De AVG-privacyrechten

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht over geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

B. Persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Maak dan gebruik van uw ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’? Veel van deze gegevens ziet u als u inlogt in Mijn Yelder. U kunt ze daar ook gedeeltelijk aanpassen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de afdeling klantenservice.

Hebt u vragen over persoonsgegevens die niet in Mijn Yelder staan? Of hebt u geen Mijn Yelder? Wilt u een beroep doen op een van uw rechten? Dan kunt u ons een brief sturen. U ontvangt binnen vier weken een reactie. Voeg bij uw brief een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. U kunt uw brief sturen naar: Yelder, Afdeling klantenservice, Antwoordnummer 13035, 5200 VE in ’s-Hertogenbosch. Een postzegel is niet nodig. Of stuur een e-mail met uw rekeningnummer en naam naar: klantenservice@Yelder.nl 

 

C. Toezicht op verwerking persoonsgegevens

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. 
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register. 
 • De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op ons.

 

5.  Onze kijk op uw persoonsgegevens en privacy

U hebt al een en ander gelezen over hoe zorgvuldig wij omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. In dit hoofdstuk zetten we nog aantal belangrijke zaken op een rij:

A. Bankierseed

B. Beveiliging van uw gegevens

C. Uw mening telt

D. Google Analytics

 

A. Bankierseed

Al onze medewerkers met klantcontact hebben de Bankierseed afgelegd. En alleen geautoriseerd personeel ziet en verwerkt uw gegevens.

 

B. Uw gegevens zijn goed beveiligd

Uw financiële zaken regelen, kan én mag niet zonder het delen van uw persoonsgegevens. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we voor een veilige verwerking ervan. We besteden veel tijd en geld aan de beveiliging van onze systemen. Is er toch een datalek, dan lossen we dat op en registreren we dat. En als het nodig is, melden datalekken ook aan de toezichthouder en aan u.

 

C. Uw mening telt

Binnen Yelder wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Ook vragen we klanten regelmatig wat ze van onze diensten vinden. Binnen Yelder hebben we een aantal afspraken gemaakt: 

 • We gebruiken persoonsgegevens alleen als dit toegevoegde waarde heeft voor onze klanten.
 • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken.
 • We geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen.
 • We breiden onze klantkennis alleen uit met informatie van buiten Yelder als die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen.

 

D. Google Analytics

De website www.yelder.nl maakt gebruik van Google Analytics. Een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Het doel hiervan is om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om:

 • bij te houden hoe u de website gebruikt;
 • rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en
 • andere diensten aan te bieden over website-activiteit en internetgebruik.

Google mag de informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of als deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door bij het openen van de website of app. Wij wijzen u er alleen op dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door cookies te accepteren, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

6.  Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris die binnen Yelder toeziet op de bescherming en de verwerking van uw gegevens is mevrouw L. Houtman. Mevrouw L. Houtman is voor vragen, meldingen en opmerkingen bereikbaar via de afdeling klantenservice (tel. 073 – 645 25 30, Antwoordnummer 13035, 5200 VE ’s-Hertogenbosch) of via compliance@Yelder.nl

 

7.  Aanpassen Privacyverklaring

Regelgeving verandert en er is steeds meer mogelijk met data. We blijven over dit onderwerp in gesprek met toezichthouders, belangenorganisaties én onze klanten. Het is belangrijk dat we ons beleid up to date houden. Daarom behoudt Yelder zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. We raden u aan om de Privacyverklaring regelmatig te lezen op onze website, zodat u op de hoogte bent van de meest actuele versie.

 

Yelder is een handelsnaam van Qander Consumer Finance B.V.,  Postbus 3369 , 5203 DJ ’s-Hertogenbosch, KvK 16082749   

U kunt de Privacyverklaring ook downloaden als PDF-bestand, klik hier.