Let op! Geld lenen kost geld

Algemeen

Qander Consumer Finance BV (Kamer van Koophandel 16082749), hierna te noemen Yelder, verleent u hierbij toegang tot www.yelder.nl en nodigt u uit onze producten te kopen. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van onze website aan te passen of onderdelen te verwijderen. Hierover hoeven we u niet te informeren. 

Beperkte aansprakelijkheid

We doen wat we kunnen om de inhoud van www.yelder.nl actueel te houden en aan te vullen. Toch kan de inhoud van onze website onvolledig of onjuist zijn. Er kunnen op onze website ook programmeer- en typefouten gemaakt zijn in prijzen en andere informatie over onze producten. U kunt op basis van dit soort fouten geen claim bij ons indienen.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten liggen bij Yelder. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming. Uitzonderingen zijn regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), of als dit bij specifieke materialen anders is aangegeven. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator opgemaakt.